נחתם הסכם קיבוצי גמול השתלמות ( 1.8.2019) שעניינו הכרה בתואר אקדמי לשעות הכשרה לעובדים המדורגים בדירוג המנהלי.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: