חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי המילואים

בהמשך להסכם קיבוצי מיום 23.1.24, בדבר הפחתת יום הבראה אחד ואי עדכון מחיר יום הבראה בשנת 2024 – לטובת הטבות לחיילי מילואים, יום הבראה לעובד בשנת 2024 יהיה זהה למחיר יום הבראה בשנת 2023 קרי, מחיר יום ההבראה בשירות המדינה יוותר 471.40 ש"ח .

קצובת ההבראה משולמת לעובדים הזכאים במשכורת חודש יוני, לתקופה של 12 חודשים מה-1 בינואר ועד ה-31 לדצמבר .

שיעור קצובת ההבראה מחושב כדלקמן: מחיר יום הבראה, כפול מספר הימים, המפורטים
להלן, בהתאם למספר שנות העבודה של העובד

מספר שנות שירות מספר ימי הבראה
השנה הראשונה 9
מהשנה ה-2 עד ה-4 11
מהשנה ה-5 עד ה-10 12
מהשנה ה-11 עד ה-15 13
מהשנה ה-16 עד ה-20 14
מהשנה ה-21 15

*קצובת ההבראה חייבת בניכוי מס הכנסה, ביטוח לאומי, וביטוח בריאות.

למכתבו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: