חוזר הממונה על השכר מיום 23.12.20 בעניין הנחיות הוועדה לאישור קיום קורסי גמול השתלמות באמצעות הזום

בשל מגפת הקורונה והמגבלות לקיום קורסים לצרכי גמול השתלמות באופן פרונטלי (כפי שנקבע בהסכמים הקיבוציים השונים), הוציאה הוועדה לאישור קיום קורסי השתלמות, הנחיות לקיום קורסים באמצעות הזום.

מצורף להלן חוזר הוועדה המפרט את הכללים והתנאים לקיום קורסים באמצעות הזום.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: