הסכם בדבר תשלום שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה בעת מבצע "עלות השחר" 20.10.22

ביום 20/10/2022 חתמה ההסתדרות על הסכם  שחל על עובדי המגזר הציבורי .

ההסכם ,מסדיר  את תשלום השכר לעובדים אשר נעדרו מהעבודה עקב המצב הבטחוני המיוחד ששרר באזור עוטף עזה בחודש אוגוסט 2022.

  • להלן עותק מההסכם – האמור בהסכם הוא המחייב.
  • התקופה המזכה הנה התקופה שמיום 2/8/2022 ועד ליום 9/8/2022 ועד בכלל.
  • תחולת ההסכם (על פי האמור בסעיף 4 ) רק על העובדים המועסקים הדרוגים המיוצגים ע"י ההסתדרות (נברר מה קורה לגבי חוזים אישיים).
  • התנאים לתשלום השכר מפורטים בסעיף 5 להסכם.
  • לתשומת ליבכם המיוחדת – עובד שנוכו לו ימי חופשה בגין העדרותו ואשר עומד בתנאים לקבלת התשלום – יוחזרו ימי החופשה שנוכו למכסת ימי החופשה של העובד – (סעיף 6 בהסכם).
  • מועד התשלום – במשכורת חודש אוקטובר (ששולמה ביום 1/11/22) ולכל המאוחר במשכורת חודש נובמבר שתשולם ביום 1/12/2022.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: