הסכם קיבוצי מיום 16.6.21 - הארכת הסכם העסקת הסטודנטים בחדר מצב במשרד האוצר (הסכם הארכה רביעי)

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: